Dessa föreningar är anslutna till Östergötlands Pistolskyttekrets.