Välkommen till Östergötlands Pistolskyttekrets webbplats!

Östergötlands pistolskyttekrets är en del av Svenska Pistolskytteförbundet, och fungerar som regional paraplyorganisation för alla pistolskytteföreningar i Östergötland.

E-post till kretsstyrelsen:

ostgotakretsen@gmail.com